Projekty spolufinancované z EU

 

Název projektu:

Moderní technologie pro růst konkurenceschopnosti společnosti GESS-CZ, s.r.o.

Reg. číslo:

CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006700

Program:

OPPIK Technologie - III. Výzva

Náplň:

Podstatou projektu je posílení konkurenceschopnosti podniku GESS-CZ s.r.o. prostřednictvím investice do 5 nových technologií vedoucích ke zvýšení produktivity jeho výrobního závodu (svařovací traktor, tryskací kabina, vodorovná stolová vyvrtávačka, kompresorová stanice, mostový jeřáb vč. jeřábové dráhy). Cílem projektu je rovněž zvýšení kvality výrobků a navýšení výrobní kapacity. Díky realizaci projektu vznikne 6 nových pracovních míst.

Termín realizace:

01/2016 - 12/2017

 
 
eu.jpg
 
 
 
 
 
SEO by Artio