v kaskádě

snek_cerp_kask_0101.jpg

Čistírna odpadních vod Bratislava – Petržalka.

Šnekovými čerpadly instalovanými v kaskádě se zvyšuje dopravní výška čerpaného média.

 
SEO by Artio