Provzdušňovací turbína BSK Tisk E-mail


bsk_gig.jpg

Provzdušňovací turbíny BSK

Provzdušňovací turbíny BSK  jsou nízkootáčkové povrchové aerátory se svislou osou, sloužící k sycení vody vzdušným kyslíkem, za neustálého promíchávání obsahu nádrže.

Tyto turbíny jsou určeny především pro aktivační nádrže biologických čistíren odpadních vod charakteru splaškového i průmyslového. Lze je rovněž použít pro zvyšování kyslíkové bilance v různých rybnících, odkalištích apod. Vhodné použití je i pro rybochovné zařízení, kde zabraňují zamrznutí hladiny v okolí provzdušňovače a  dodávají do vody kyslík.

Provzdušňovací turbína je tvořena oběžným kolem, které je ponořeno do provzdušňované kapaliny. Oběžné kolo je letmo připojeno k hnacímu hřídeli prodlužovacího závěsu, případně prodloužené výstupní hřídeli převodovky. Tímto je zabezpečen dostatečný odstup hladiny od nosného prvku turbíny a vlastní pohon tzn. převodovka s elektromotorem je snadno přístupná pro potřeby údržby. Nosná část prodlužovacího závěsu ve tvaru trojúhelníku je opatřena třemi kotevními a zároveň stavitelnými šrouby pro potřeby regulace ponoru, a tím i výkonu aerátoru.

Předností tohoto zařízení je především:

  •  Vysoký kyslíkový vnos 1,8 až 2,6 kg O2 / kWh – za standardních podmínek
  •  Nízké náklady na odbourání 1 kilogramu BSK5 – 1,1 až 0,43 kWh/kg
  •  Zabezpečení dostatečného promíchání celého obsahu nádrže
  •  Nízké stavební náklady – jednoduché nádrže
  •  Adaptabilita na již realizované stavby za účelem rekonstrukce, případně intenzifikace

SK Gigant tabulka

bsk_tab2.jpg

Uvedené hodnoty otáček jsou odvislé od konkrétně použitých převodovek a podléhají změnám
* platí pro nádrže s poměrem šířky : hloubce vody >= 4 : 1
** platí pro nádrže s poměrem šířky : hloubce vody >= 3,5 : 1
Kyslíkový vnos je stanoven pro rozmezí spotřeby energie od 10 do 120 W.m-3

bsk_bobr.jpgbsk_bosk.jpg

 
foot_rss_feed.png foot_sitemap.png foot_valid_xhtml.png