Politika kvality GESS-CZ, s.r.o. Tisk E-mail

Společnost GESS-CZ, s.r.o. je výrobcem největších šnekových čerpadel a dopravníků v zemi, dodává široký sortiment technologických zařízení pro čistírny odpadních vod, úpravny vody, čerpací stanice a další vodohospodářské celky. 

Vedení společnosti si uvědomuje zásadní význam jakosti v oblasti svého podnikání a proto  valná hromada firmy vyhlašuje tuto politiku kvality:

Nabízíme našim zákazníkům vždy kvalitní, kvalifikované a komplexní služby:

  • Kvalita – je zabezpečena systémem managementu kvality dle
    ČSN EN ISO 9001:2015, jeho zlepšováním a soustavným dohledem nad jeho dodržováním.
  • Kvalifikace – je zabezpečena nasazením vysoce kvalifikovaných pracovníků a jejich odborným růstem.
  • Komplexnost – je zabezpečena zajištěním všech dostupných podkladů nutných pro zadané řešení a navržení řešení požadavku zákazníka odpovídající současnému stavu znalostí a dovedností v daném oboru a to v celém rozsahu od záměru po realizaci zadaného projektu včetně následného servisu.
  • Při realizaci zakázek firmy budeme maximálně plnit všechny požadavky a očekávání klienta a přitom dodržovat zásady vyplývající z platné legislativy.
  • Vnášíme do námi vyvíjených výrobků inovaci, nové trendy a kreativitu.
  • Spolupracujeme výhradně s ověřenými a spolehlivými dodavateli.
  • Investujeme do technologií a technických zdrojů tak, abychom podporovali zlepšování procesů.

Aby mohly být přijaté zásady realizovány, zavazuje se management i zaměstnanci  firmy k plné podpoře při zavádění, udržování a neustálého zlepšování systému kvality ISO 9001, tedy i schopnosti plnit skutečné požadavky zákazníka, což považuje společnost za svůj prvořadý cíl.

Proto je úkolem každého pracovníka naší společnosti vykonávat kvalitní, kvalifikovanou a komplexní práci v jejímž centru stojí vždy náš zákazník.

 

V Hranicích 3. 11. 2016
 
 
Michal Pivoda
jednatel
 
Milan Potyš
PM

 

 
foot_rss_feed.png foot_sitemap.png foot_valid_xhtml.png