Malé vodní elektrárny Tisk E-mail

ŠNEKOVÉ TURBÍNY

snek1.jpg


Rozsah použití:
Náš systém je založen na principu Archimédova šroubu, používá se jako vodní motor pro malé vodní elektrárny pracující s asynchronním generátorem do veřejné sítě.
Využívá se všude tam, kde je malý spád a značné kolísání průtoku.
Je navržen i jako doplňkový motor ke stávajícím turbínám (Bánki, Kaplan atp.) využívající energii jalových přepadů.

Výkon: do 500 kW
Průtok: 100 – 10 000 l/s
Spád: 1 – 10 m
Úhel sklonu: 22 – 36°

VÝHODY:
 • Nízké náklady na stavební část MVE
 • Nižší pořizovací náklady v porovnání s tradičními turbínami
 • Využití nízkých spádů
 • Jednoduchá konstrukce
 • Dlouhá životnost
 • Vysoká účinost
 • Spolehlivý i při malém průtoku (již při 20 % hltnosti má účinnost 74 %)
 • Jednoduchá obsluha - nízké provozní náklady
 • Snadný přístup k činnému prostoru
 • Možnost montáže do jezu
 • Nevyžaduje jemné česle a je šetrný k vodním živočichům
 • Okysličuje vodu, a tím přispívá ke zlepšení kvality vody v toku


Princip:
Volně přitékající voda se vlévá do závitů šnekovnice. Zároveň působí svou hmotností po celé dráze svého klesání a jejím působením se médium vytvořené mezi sousedními šnekovými plochami, nosnou rourou a žlabem vine směrem dolů a tím roztáčí celou šnekovnici.

Srovnání účinností používaných vodních motorů:

tab2_cz.jpg

Popis:
Šnekové turbíny ST jsou obdobné konstrukce jako šneková kalová čerpadla SC. Šneková turbína je sestavena z  rotoru, který je uložen ve žlabu a uchycen v horním a dolním ložisku, převodovým soustrojím a asynchronním generátorem, který je nejmodernějším zdrojem proudu na současných malých vodních elektrárnách.


Regulace: 
Vodní motor “Archimédův šroub“ nevyžaduje žádný zvláštní způsob regulace, postačuje pouze havarijní stavidlo a boční přepad žlabu, v němž je šroub uložen.

Asynchronní generátor se správně zvolenou převodovou skříní při zapojení do veřejné sítě zajistí dostatečnou optimalizaci výkonu tohoto vodního motoru v rozsahu 10 - 100 % hltnosti.

 
Výkon generátoru na svorkách:

graf_1.jpg


  Šneková turbína ST 3550-6350:

st_3550-6350.jpg

 

 
foot_rss_feed.png foot_sitemap.png foot_valid_xhtml.png