БПК Gigant Печат Е-мейл

Аериращи турбини BSK Gigant

 bsk_gig.jpg

Аериращите турбини BSK Gigant са нискооборотниповърхностни аераторис вертикална ос, предназначена да насища водата с въздушен кислород, принепрекъснато разбъркване на съдържанието на резервоара.
Тези турбини преди всичко са предназначени за активационните резервоари на биологичните пречиствателни станциина отпадни води от битов и промишлен характер. Също така може да бъдат използвани за повишение на кислородния баланс на различни рибарници, утаители ит.н. Подходящо е използването им в рибовъдни съоръжения, където обезпечават незамръзването на повърхността в близост до аератора и интензивно насищат водата с кислород.
Ьериращата турбина се състои от циркулационно колело, което е потопено в подлежащата на аериране течност. Циркулационното колело е свързано с двигателния вал на удължителната окачка, или в някои случаи, към удължения изходен вал на редуктора. По този начин се обезпечава достатъчно разстояние между нивото и носещия елемент на турбината и елементите на задвижването и както и лесен достъп до тях за за целите на обслужването. Носещата част на удължителната окачка е с триъгълна форма и е снабдена с три крепителни и в същото време регулационни болта, за нуждите на регулацията на потапянето и по този начин на интензитета на аериране.

Предимствата на това съоръжение се състоят главно:

    Високо внасяне на кислород 1.8 до 3 kg O2/ kWh – пре стандартни условия
    Високи разходи за отстраняване на един килограм BSK5 – 1.1 до 0.43 kWh/kg
    Голяма мощност на помпане свързана с добро размесване на цялото съдържание на резервоара
    Ниски стройтелни разходи – елементарни резервоари
    адаптабилност към вече реализирани строежи с цел реконструкция или интензификация

BSK Gigant – таблица

 bg_bsk_gigant2bg.jpg

 Посочените стоиности на оборотите зависят от конкретно използваните редуктори и подлежат на промени
* важи за резервоари със съотношение на широчина към дълбочината на водата >= 4 : 1
** важи за резервоари със съотношение ширина към дълбочина на водата >= 3.5 : 1
Внасянето на кислород е определено в границите на потребление на енергия от 10 до 120 W.m-3

Станция за пречистване на отпадни води:

bsk_bobr.jpg bsk_bosk.jpg

 
foot_rss_feed.png foot_sitemap.png foot_valid_xhtml.png