Помпени станции Печат Е-мейл

Доставяме помпени станции с капацитет от няколко л/сек до неограничен капацитет.Помпите и свързаните с тях съоръжения доставяме изработени от подходящ материал, според изискванията на инвеститора и вида на протичащия флуид.

Осигуряваме изграждане на нови станции,реконструкция и модернизация или разширяване на съществуващи станции.

Предлагаме:
•    Подаващи и повишителни станции
•    Напорни станции
•    Препомпващи станции
•    Пожарни станции
•    Изпоппващи станции
•    Минни станции
•    Циркулационни кръгове
•    Високонапорни станции
•    Специални станции
•    Защитни станции
•    Групови водопроводи

  

В обема на доставката се включват допълнителни трафопостове, силнотокови съоръжения,външни кабелни мрежи, системи за контрол и управление и система за дистанционен пренос на информация.

 

 
foot_rss_feed.png foot_sitemap.png foot_valid_xhtml.png