Шнекови помпи Печат Е-мейл

snek_cerp_0101.jpg

Помпите /с първоначално означение YBA/ са конструирани за транспортиране на силно замърсени течности, утайки и др., с температура до 50 градуса С.
Те имат възможността да транспортират течности с големи, евентуално и влакнести примеси, без да се налага тяхното предварително механично отстраняване.
Те са конструирани за наклони от 30 до 38 градуса. Те са в групата на покачващите помпи. Те са с елементарна конструкция, с висока производствена надеждност, продължителен периоод на експлоатация, лесно обслужване и висока ефективност.

Приложение:
Шнековите помпи са предназначени предимно заизпомпване на отпадни води в пречиствателните станции за отпадни води, помпане в канализационната мрежа и навсякъде, където се налага транспортирането на силно замърсени течности и утайки със съдържание на твърди отпадъци.
Автоматичното регулиране от нула, до максимум, дава възможност икономично да се извършва изпомпването на променливо количество течност, в зависимост от нивото на притока.При автоматичното регулиране помпите имат висока ефективноств широк диапазон на капацитете на помпата.

Действие:
Шнековите помпи работят така, че роторът, който се върти в жлеба е потопен в долния си край в течността , която поемав пространството образувано между жлеба и шнека.По този начин течността се премества от нивото на притока, до нивото на оттичане.

Описание:
Шнековата помпа се състоиот шнеков ротор, който е разположен под наклон 30 до 38 градуса спрямо хоризонталното ниво, захванат от горен и долен лагери и полуобъл жлеб.
Иоторът /шнекът/ се състои от тръбен вал с фланци, върху който са заворени листове на дву или триходов шнек. В горния край роторът е снабден с лагерна шийка за неговото монтиране в горния лагер и за връзка с редуктора.
Долният край, също така е снабден с лагерна шийка със сменяема втулка.
Полукръглият жлеб при по-малките помпи е изработен от листов материал с вграден капкоуловител, и пети за закрепване към основата.При големите помпи жлебът е изпълнен от бетон, който според необходимостта може да бъде обложен с антифрикционни плочи /напр. базалт/ или с неръждаема стомана.
Н а лявата страна на жлеба/ поглед от страната на задвижването/ се монтира капкоуловителна планка. Горният лагер поема аксиалните и радиални натоварвания, той е самонагаждащ се.
Долният лагер е плъзгащ се, снабден със сменяема втулка и мазането му става с помощта на смазващо устройство разположено в машинното отделение.

Използвани материали:
Основните елементи на помпата обикновено се изработват от конструктивна стомана клас 11. По малко натоварените детайли от сив чугун.
Повърхностното покритие на конструктивната стомана може да бъде изпълнено чрез студено поцинковане и съответни бои.
Шнековите плоскости, носещия цилиндър, капкоуловителя и жлебът, в специални случаи може да бъдат изработени от неръждаема стомана.

Задвижване.Помпите са с дясна ротация /погледнато от страна на двигателя/. Задвижването става с помощта на електромотор и редуктор.При малките шнекови помпи се използват мотори с вграден редуктор. Между отделните части на задвижващата система и помпите са монтирани гъвкави съединители. Конструкците на червячните помпи за всяка дължина се разработват отделно.
Всяка шнекова помпа се придружава с отделен оразмерен чертеж.

Размерни редици:
Помпите се произвеждат в две размерни редици:
    в нормализирани размерни редици на външните диаметри на шнековете
    в редица размери по 100 мм

Диаметрите и дължините може да бъдат изменяни и приспособени, според желението на клиента, както и според реалното положение на обекта.

Таблица за мощността на помпите SC:
Нормализирана редица

bg_snekova_cerpadla_01bg.jpg

Даните посочени в таблицата са информативни и са валидни за помпа разположена под ъгъл 30 градуса.
Работните дължине на шнековете може да бъдат по-малки от Lmax и са със стандартна стъпка по 500 мм.
Конструкцията на шнековите помпи се разработва за всака дължина L поотделно. Поради това винаги е неабходимо да се изисква оразмерен чертеж.

Оразмерен чертеж на малки шнекови помпи SC:

bg_snekova_cerpadla_02abg.jpg

 

Оразмерен чертеж на големи шнекови помпи SC:

bg_snekova_cerpadla_03a.jpg

 
foot_rss_feed.png foot_sitemap.png foot_valid_xhtml.png