Шнекова турбина Печат Е-мейл

snek1.jpg

Приложение:

Нашата система се базира на архимедовия винт, използва се като хидродвигател за малки водни електроцентрали, задвижващи асинхронен генератор към електрическата мрежа. Използва се навсякъде където има малка денивелация и значително колебание на дебита на водата. Предлага се и като допълнителен двигател към съществуващи турбини /Banki, Kaplan и др./, който използва потенциала на преливниците.

Мощност: дo 500 kW
Дебит: 100 – 10 000 l/s
Денивелация: 1 –  10 m
Ъгъл на наклона: 22 до 36 градуса

 


Предимства:

•    Ниски разходи за строителната част на малката водна електроцентрала
•    По-ниска цена в сравнение с традиционните турбини
•    Използване на малки денивелации
•    Проста конструкция
•    Продължителен срок на експлоатация
•    Висока ефективност
•    Надеждна работа и при малък дебит „при 20 % напълненост, достига ефективност от 74 %“
•    Лесно обслужване – малки експлоатационни разходи
•    Лесен достъп до съоражението
•    Възможност за монтиране в бараж
•    Не изисква финни решетки и е щадящ към водната фауна
•    Обогатява водата с кислород и по този начин подобрява качеството на водата.

Принцип на работа:

Свободно течащата вода се влива във витките на червяка.Посредством своята маса въздейства по цялата дължина на пада и поради нейното въздействие върху съседните плоскости на червяка, носещия цилиндър и стената на жлеба, при движението си надолу, завърта целия ротор.

Сравнителна таблица за ефективността на използваните водни двигатели:

tab2_bu.jpg

Шнековите турбини ST  са с подобна конструкция, кактокакто шнековите помпи за утайка SC . Шнековата турбина се състои от ротор, който е разположен в жлеб и е захванат в горен и долен лагер,редуктор и асинхронен генератор, който е най-модерния източник на електрически ток при съвременните малки водни електроцентрали.


РегулиранеВодният двигател на принципа на архимедовия винт, не изисква специални регулировки. Достатъчно е да бъде съоръжен с авариен савак и страничен преливникна жлеба в който е разположен.
Асинхронният генератор при правилен подбор на редуктор, при включването си в елекрическата мрежа , осигурява достатъчна оптиматизация на мощността на този воден двигател в диапазона от 10 – 100 % напълненост.

Таблица на мощността на шнековите турбини:

graf_1.jpg

  

ST 3550-6350:

st_3550-6350.jpg

 

 
foot_rss_feed.png foot_sitemap.png foot_valid_xhtml.png